welkom


welkom


j.pieterbaan@telfort.nl

Dit jaar dragen we op aan Claude Debussy die op 25 maart 1918 overleed.. Tijdens Muziekmiddagen en Romantische Namiddagconcerten zullen we diverse werken van hem ten uitvoer brengen. Naast componist was Debussy een bevlogen muziekjournalist. Ook in die hoedanigheid zullen we hem presenteren.

Het jaar 2019 wijden we aan Clara Schumann-Wieck die 200 jaar geleden werd geboren


WELKOM op de site van
Jan Pieter Baan, liefhebber van muziek en kunst


Res Antiquae : zaken van vroeger, op deze site meer in het bijzonder muziek, letterkunde en beeldende kunsten.

***


Behalve informatie over (activiteiten in) de Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet, vindt U hier onder andere ook vertalingen van diverse oudere publicaties over muziek. Het gaat eenvoudig in zijn werk : titel aanklikken en de pagina doorscrollen. De teksten zijn gemakkelijk te kopiëren in een Word-bestand en van daaruit te printen. Het betreft in alle gevallen eigen vertalingen. Er rust geen auteursrecht op. De meest recente titels zijn : Teksten van en over Claude Debussy en een proza-vertaling van James Joyce's Chambermusic.


***

Tevens is een nieuwe -uitgebreidere - versie van de Cursus Latijn opgenomen. Wie met Latijn of Grieks geholpen wil worden kan contact opnemen met j.pieterbaan@telfort.nl


j.pieterbaan@telfort.nl
***

Ook voor het seizoen 2018 hebben we van de Gemeente Nissewaard een subsidie ontvangen waarmee de kosten van de muziekmiddagen en concerten voor een gedeelte kunnen worden bestreden.Wij stellen deze subsidie zeer op prijs. Vanaf heden treft U op de affiches en in de programmaboekjes naast het logo van de Protestantse Gemeente Tweestromenland ook het wapen van Nissewaard aan.

  

***

Tijdens uw bezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de Wereldwinkel Geervliet. Voor billijke prijzen zijn daar wijnen, koffie, thee, chocolade, alsmede fraaie beeldjes en aparte snuisterijen te koop. Pinnen is helaas niet mogelijk.


***

Vanaf april 2018 heeft de Protestantse Gemeente Tweestromenland een Blüthner-vleugel in bruikleen. Het uit 1881 daterende instrument bevindt zich in de Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet en zal worden gebruikt tijdens de daar georganiseerde concerten. We zijn mevrouw A. Weststrate te Gouda zeer erkentelijkheid voor dit bruikleen voor onbepaalde tijd.

***

U bent ook in 2018 weer van harte welkom bij de Geervlietse Muziekmiddagen . De aanvangstijd is 14.00 uur. De kerk is telkens open om 13.00 uur. U wordt dan welkom geheten met koffie en thee met wat lekkers erbij. Er is een pauze om 15.00 uur. Ook dan wordt ruimschoots aan de inwendige mens gedacht. Rond 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Uw gift (min. 5 euro) voor de kosten van de concerten en het onderhoud van de kerk is van harte welkom. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Er is vrije in- en uitloop, dat wil zeggen dat u binnen kunt komen en kunt weggaan wanneer u dat uitkomt. In de maanden juli en augustus zijn er geen muziekmiddagen. Zie voor de data : Activiteiten in de kerk van Geervliet op deze site.

***

Romantische Namiddagconcerten in de kerk van

Geervliet. Op zondagmiddagen vinden om 15.00

uur kleine concerten plaats van beperkte duur. De

kerk is open om 14.00 uur. Koffie en thee staan

dan voor u klaar. Toegang, programmaboekje en

consumpties zijn gratis. Uw gift (min. 5 euro) ter

bestrijding van de

kosten van de concerten is welkom.


***

GEERVLIETSE LEERLINGENVOORSPEEL CONCERTJES.

Leerlingen van muziekscholen en particuliere muziekdocenten kunnen tijdens een openbaar optreden in de kerk wat podiumervaring opdoen in een losse en ontspannen sfeer. Het zijn 'echte' concertjes inclusief programmaboekje en catering. Er zijn geen kosten. Een bijdrage voor het onderhoud van de kerk is altijd welkom. Familie en vrienden zorgen voor de nodige support, wat extra bijdraagt aan de gezelligheid. Het volgende voorbeeld van Choy Lessons mag dat illustreren:Link naar de video


***

GEERVLIETSE VERTELMIDDAGEN/AVONDEN

Al eeuwen lang zijn mensen geboeid door mondeling vertelde verhalen. Van Homerus tot nu zijn er vertellers die erin slagen een verhaal tot leven te wekken. Sebastien Choy en Jan Pieter Baan brengen deze zomer de oudheid tot leven door verhalen van Homerus, Vergilius en Ovidius voor te dragen en zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Na een kort fragmentje in het Oud-Grieks of Latijn volgen verhalen in metrische of prozaische vorm. Ter aanvulling worden vaasschilderingen en andere authentieke afbeeldingen getoond die de verhalen extra relief verlenen. Tevens klinken fragmenten van oud-Griekse muziek.

Ook in 2019 zullen Geervlietse Vertelmiddagen worden georganiseerd. Dan zullen Griekse en Latijnse prozaschrijvers aan bod komen, onder wie Herodotus, Polybius, Livius en Petronius. De betreffende data vindt U in het overzicht 'Activiteiten kerk Geervliet'.
***DE KERK VAN GEERVLIET ALS CONCERTRUIMTE EN OPNAMESTUDIO

Vele musici hebben de kerk al leren kennen als prettige ruimte om muziek in te maken. Wie ook deze fijne kennismaking wil ervaren kan zich opgeven voor deelname aan een Geervlietse Muziekmiddag (elke tweede zondag van de maand), een Romantisch Namiddagconcert (twee keer per maand op de zondagmiddag) of een Orgelbespeling. U ontvangt geen honorarium of andere vergoedingen, omdat wij niet over een budget beschikken. Wel maakt u gratis gebruik van het gebouw (ook voor eventuele voorafgaande repetities) en de daar aanwezige instrumenten (twee orgels, twee piano's, klavecimbel en virginaal), en onze pr- en cateringactiviteiten. De baten van elk optreden gaan via een collecte volledig naar de instandhouding van het kerkgebouw.

Musici als Liene Madern-Stradina, Sannie de Jongh en Letizia Maulà en ensembles als Scaramuzza, The Imperfect Pearl en het Phoenix Trio hebben in de kerk mooie opnamen kunnen maken, zowel audio als video. Ze hebben van eigen apparatuur gebruik gemaakt. Wie voor deze optie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jan Pieter Baan. Er zijn geen kosten. Wel stellen we het op prijs wanneer de musici het opgenomen programma tijdens een middagconcert live ten gehore brengen. Neem contact op met j.pieterbaan@telfort.nl


Twee recente opnames van werken van Beethoven en Piazzolla door het Phoenix Trio :Video 1


Video 2
*******************************************

PODIUM VOOR AMATEUR-ORGANISTEN

ORGELDEMONSTRATIES VOOR KINDEREN

Orgelliefhebbers kunnen op afspraak - begeleid of onbegeleid - het onlangs gerestaureerde en in oorspronkelijke staat teruggebrachte Bätz-Witte-orgel uit 1874 bespelen. Een bijdrage in de gele melkbus is welkom!

Voor kinderen worden korte orgeldemonstraties-op-maat gehouden. Ze mogen ook een kijkje in het orgel nemen en zelf op de orgelbank plaatsnemen. Vader en/of moeder houden een oogje in het zeil. Na alle inspanningen is er koffie, thee en limonade met iets lekkers erbij . Een bijdrage in de gele melkbus is erg welkom. Mochten de kinderen verder willen gaan met orgelspelen, dan is Jan Pieter Baan bereid met enkele leerlingen de eerste beginselen van het orgelspel door te nemen. Na een verkennende eerste fase kan hij leerlingen door verwijzen naar bevoegde docenten.

U kunt zich voor genoemde activiteiten aanmelden bij Jan Pieter Baan, j.pieterbaan@telfort.nl, tel. 0181-850497 of 06-12392191


*******************************************

DE KERK VAN GEERVLIET ALS LOKATIE VOOR ANDERE CULTURELE ACTIVITEITEN

De kerk biedt een rustige en sfeervolle ambiance (zie Afbeeldingengalerij) voor bezinningsbijeenkomsten, lezingen, presentaties, cursussen e.d. Kunstkringen kunnen in het koor van de kerk een aantrekkelijke expositie inrichten, een workshop schilderen of een practicum beeldhouwen organiseren. Scholen kunnen terecht voor een speurtocht, voor het maken van teken- en schilderopdrachten e.d. Ook biedt de kerk alle rust voor meditatieve yoga en andere spirituele activiteiten.

***
****************************************
Voor nader contact : j.pieterbaan@telfort.nl

***