welkom


welkom


j.pieterbaan@telfort.nl


Het jaar 2019 wijden we aan Clara

Schumann-Wieck die 200 jaar geleden

werd geboren. Ze werd tot pianiste

opgeleid door haar vader Friedrich

Wieck. Zijn methodiek beschrijft hij

zelf in zijn boek "Klavier und Gesang",

dat op deze site beschikbaar is.


***

In 2020 is het 250 jaar geleden dat

Ludwig van Beethoven werd geboren.

In de loop van het jaar presenteren

we leven en werk van Beethoven

tijdens speciale Geervlietse

Beethovenconcerten. In een

multimediale opzet komen muziek,

brieven en afbeeldingen aan bod.

We volgen het leven van Beethoven

van 1770 tot 1827. De concerten zijn

bedoeld om Beethovenliefhebbers te

laten genieten van zijn muziek, maar

ook om diegenen voor wie

Beethoven een Grote Onbekende is,

met de componist en zijn muziek te

laten kennis maken. Jong en oud zijn

van harte welkom!

***

De bewaarde brieven van Beethoven

zijn op deze site beschikbaar in

Nderlandse vertaling


***
WELKOM op de site van
Jan Pieter Baan, liefhebber van muziek en kunst


Res Antiquae : zaken van vroeger, op deze site meer in het bijzonder muziek, letterkunde en beeldende kunsten.

***


Behalve informatie over (activiteiten

in) de Onze Lieve Vrouwekerk te

Geervliet, vindt U hier onder andere

ook vertalingen van diverse oudere

publicaties over muziek. Het lezen

ervan gaat

eenvoudig in zijn werk : titel

aanklikken en de pagina doorscrollen.

De teksten zijn gemakkelijk te

kopiëren in een Word-bestand en van

daaruit te printen. Het betreft in alle

gevallen eigen vertalingen. Er rust

geen auteursrecht op.


***


nieuw : Leopold Mozart, Violinschule

(fragmenten)


***

Tevens is een nieuwe -uitgebreidere -

versie van de Cursus Latijn

opgenomen. Wie met Latijn of Grieks

geholpen wil worden kan contact

met j.pieterbaan@telfort.nlj.pieterbaan@telfort.nl
***

Ook voor het seizoen 2019 hebben we

van de Gemeente Nissewaard een

subsidie ontvangen waarmee de

kosten van de muziekmiddagen en

concerten voor een gedeelte

kunnen worden bestreden.Wij stellen

deze subsidie zeer op prijs. Vanaf

heden treft U op de affiches en in de

programmaboekjes naast het logo van

de Protestantse Gemeente

Tweestromenland ook het wapen

van Nissewaard aan.  

***

Tijdens uw bezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de Wereldwinkel Geervliet. Voor billijke prijzen zijn daar wijnen, koffie, thee, chocolade, alsmede fraaie beeldjes en aparte snuisterijen te koop. Pinnen is niet mogelijk.


***

Vanaf april 2018 heeft de Protestantse Gemeente Tweestromenland een Blüthner-vleugel in bruikleen. Het uit 1881 daterende instrument bevindt zich in de Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet en zal worden gebruikt tijdens de daar georganiseerde concerten. We zijn mevrouw A. Weststrate te Gouda zeer erkentelijkheid voor dit bruikleen voor onbepaalde tijd.

***

U bent ook in 2019 weer van harte welkom bij de Geervlietse Muziekmiddagen . De aanvangstijd is 14.00 uur. De kerk is telkens open om 13.00 uur. U wordt dan welkom geheten met koffie en thee met wat lekkers erbij. Er is een pauze om 15.00 uur. Ook dan wordt ruimschoots aan de inwendige mens gedacht. Rond 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Uw gift (min. € 5,00) voor de kosten van de concerten en het onderhoud aan de kerk is van harte welkom. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Er is vrije in- en uitloop, dat wil zeggen dat u binnen kunt komen en kunt weggaan wanneer u dat uitkomt. In de maanden juli en augustus zijn er geen muziekmiddagen. Zie voor de data : Activiteiten in de kerk van Geervliet op deze site.

***

Romantische Namiddagconcerten in


de kerk van


Geervliet. Op zondagmiddagen vinden


om 15.00


uur kleine concerten plaats van

beperkte duur.


De


kerk is open om 14.00 uur. Koffie en


thee staan


dan voor u klaar. Toegang,


programmaboekje en


consumpties zijn gratis. Uw gift


(min. € 5,00) ten behoeve van het

onderhoud aan de kerk en

ter bestrijding van de

kosten van de concerten is welkom.


***

GEERVLIETSE KNUTSELMIDDAGEN

!

In de schoolvakanties

worden op de vrijdagmiddag

knutselmiddagen georganiseerd.

Anne Marie van den Berg die een

lange ervaring heeft opgebouwd in

het basisonderwijs en gespecialiseerd

is in handenarbeid, helpt kinderen

van vier tot twaalf jaar hun artistieke

talenten te ontplooien. De kinderen

kunnen onder haar leiding schilderen,

tekenen, kleuren, kleien, punniken,

borduren etc. Er is ook wat te drinken

en te snoepen. Er zijn geen kosten. De

middagen zijn van 14.00 tot 16.00 uur

en vinden plaats in de kerk van

Geervliet. Aanmelden is niet

noodzakelijk maar wel handig. Dat kan

bij Anne Marie (aart330@gmail.com)

of


Jan Pieter (j.pieterbaan@telfort.nl)


0181-850497 06-12392191


***


GEERVLIETSE LEERLINGENVOORSPEEL

CONCERTJES.


Leerlingen van muziekscholen en

particuliere muziekdocenten kunnen

tijdens een openbaar optreden in de

kerk wat podiumervaring opdoen in

een losse en ontspannen sfeer. Het

zijn 'echte' concertjes inclusief

programmaboekje en catering. Er zijn

geen kosten. Een bijdrage voor het

onderhoud van de kerk is altijd

welkom. Familie en vrienden zorgen

voor de nodige support, wat extra

bijdraagt aan de gezelligheid.***

GEERVLIETSE KUNSTMIDDAGEN

Vanaf april 2019 zullen in de kerk

middagen worden georganiseerd

waarop beeldende kunstenaars

voorbeelden van hun werk zullen

bespreken. Het gesproken woord zal

worden afgewisseld met bijpassende

muziek en poëzie zodat een


totaalprogramma ontstaat dat een

breed publiek aanspreekt.

***

DE KERK VAN GEERVLIET ALS CONCERTRUIMTE EN OPNAMESTUDIO

Vele musici hebben de kerk al leren kennen als prettige ruimte om muziek in te maken. Wie ook deze fijne kennismaking wil ervaren kan zich opgeven voor deelname aan een Geervlietse Muziekmiddag (elke tweede zondag van de maand), een Romantisch Namiddagconcert (twee keer per maand op de zondagmiddag) of een Orgelbespeling. U ontvangt geen honorarium of andere vergoedingen, omdat wij niet over een budget beschikken. Wel maakt u gratis gebruik van het gebouw (ook voor eventuele voorafgaande repetities) en de daar aanwezige instrumenten (twee orgels, twee piano's, klavecimbel en virginaal), en onze pr- en cateringactiviteiten. De baten van elk optreden gaan via een collecte volledig naar de instandhouding van het kerkgebouw.

Musici als Liene Madern-Stradina,

Sannie de Jongh,

Letizia Maulà en ensembles als


Scaramuzza, The Imperfect Pearl en

het Phoenix Trio hebben in de kerk

mooie opnamen kunnen maken,

zowel audio als video. Ze hebben van

eigen apparatuur gebruik gemaakt.

Wie voor deze optie belangstelling

heeft kan contact opnemen met Jan

Pieter Baan. Er zijn geen kosten. Wel

stellen we het op prijs wanneer de

musici het opgenomen programma

tijdens een middagconcert live ten

gehore brengen. Neem contact op

met j.pieterbaan@telfort.nl


Twee recente opnames van

werken van Beethoven en

Piazzolla door het Phoenix Trio :Video 1


Video 2
***

PODIUM VOOR AMATEUR-

ORGANISTEN


ORGELDEMONSTRATIES VOOR

KINDEREN


Orgelliefhebbers kunnen op afspraak - begeleid of onbegeleid - het onlangs gerestaureerde en in oorspronkelijke staat teruggebrachte Bätz-Witte-orgel uit 1874 bespelen. Een bijdrage in de gele melkbus is welkom!

Voor kinderen worden korte orgeldemonstraties-op-maat gehouden. Ze mogen ook een kijkje in het orgel nemen en zelf op de orgelbank plaatsnemen. Vader en/of moeder houden een oogje in het zeil. Na alle inspanningen is er koffie, thee en limonade met iets lekkers erbij . Een bijdrage in de gele melkbus is erg welkom. Mochten de kinderen verder willen gaan met orgelspelen, dan is Jan Pieter Baan bereid met enkele leerlingen de eerste beginselen van het orgelspel door te nemen. Na een verkennende eerste fase kan hij leerlingen doorverwijzen naar bevoegde docenten.

U kunt zich voor genoemde activiteiten aanmelden bij Jan Pieter Baan, j.pieterbaan@telfort.nl, tel. 0181-850497 of 06-12392191


***

DE KERK VAN GEERVLIET ALS LOKATIE VOOR ANDERE CULTURELE ACTIVITEITEN

De kerk biedt een rustige en sfeervolle ambiance (zie Afbeeldingengalerij) voor bezinningsbijeenkomsten, lezingen, presentaties, cursussen e.d. Kunstkringen kunnen in het koor van de kerk een aantrekkelijke expositie inrichten, een workshop schilderen of een practicum beeldhouwen organiseren. Scholen kunnen terecht voor een speurtocht, voor het maken van teken- en schilderopdrachten e.d. Ook biedt de kerk alle rust voor meditatieve yoga en andere spirituele activiteiten.

***Voor nader contact : j.pieterbaan@telfort.nl

***