muziekCITATEN

OVER MUZIEK

***

Muziek, het grootste goed dat stervelingen kennen en

het enige van de hemel wat we hier op aarde hebben

(anoniem)

***

Muziek is de enige verslaving waaraan de mens zich kan prijsgeven zonder schade aan zijn morele en religieuze gevoelens (Joseph Addison)

***

De pianoleraar kwam twee keer per week om de enorme kloof tussen Dorothy en Chopin te dichten (George Ade)

***

Wanneer Jack Benny viool speelt klinkt het alsof de snaren weer terug zijn in de kat (Fred Allen)

***

Definitie van een echte musicus : iemand die, wanneer hij een mooie vrouw onder de douche hoort zingen, zijn oor tegen het sleutelgat houdt (Morey Amsterdam)

***

Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek (Hans Christian Andersen)

***

Jazz is niet zo maar een gril, het is één van de belangrijkste aspecten van de moderne kunst (George Antheil)

***

Alle muziek is volksmuziek : ik heb nog nooit een paard horen zingen (Louis Armstrong)

***

Wanneer je moet vragen wat jazz is, kom je het nooit te weten (Louis Armstrong)

***

Geen enkel opera-libretto is logisch, want wanneer mensen logisch denken, zingen ze niet (W.H. Auden)

***

Competities zijn voor paarden, niet voor kunstenaars (Béla Bartók)

***

Bestaat er een hart dat muziek niet kan laten smelten? (James Beattie)

***

Muziek is geluid dat denkt (Victor Hugo)

***

Voor een orkest bestaan er twee gouden regels : gelijk beginnen en gelijk stoppen; de rest interesseert het publiek geen zier (Sir ThomasBeecham)

***

Muziek is datgene wat het hart gemakkelijk binnenkomt en het geheugen heel moeilijk verlaat (Sir Thomas Beecham)

***

Wanneer een opera niet door een orgeldraaier kan worden gespeeld dan wordt hij zeker niet onsterfelijk (Sir Thomas Beecham)

***

Er bestaat niets zoiets als een nieuwe melodie. Het is onze taak oude frases met elkaar te verbinden zodat ze gaan klinken als een nieuwe melodie (Irving Berlin)

***

Elke componist kent de paniek en wanhoop wanneer hij ideeën kwijt raakt die hij niet meer kan opschrijven (Hector Berlioz)

**

***

Muziek is de sleutel tot vrouwenharten (Johann Gottfried Seume)

***

Muziek is de meest volmaakte soort van kunst : ze verraadt nooit haar geheim (Oscar Wilde)

***

Een orkest dat klinkt als zichzelf, is voor mij niet interessant. Ik wil een orkest dat klinkt als de componist (Leonard Bernstein)

***

Muziek is niet bedoeld om ons wijzer te maken, maar wel om ons humeur te verbeteren (Josh Billings)

***

Het leven is zo slecht nog niet wanneer je voor tien dollar alle sonates van Beethoven kunt kopen en daar tien jaar naar kunt luisteren (William F. Buckley)

***

Het oude idee van een componist die opeens een geweldige ingeving krijgt en de hele nacht opzit om te componeren, is flauwekul; de nacht is bedoeld om te slapen (Benjamin Britten)

***

De beste muziek moet gespeeld worden zoals de beste mannen en vrouwen gekleed moeten zijn : hun kleding mag geen aandacht trekken (Samuel Butler)

***

Waar muziek is kan geen misdaad zijn (Miguel de Cervantes)

***

Het idee om een compositie te 'vermarkten' als een stuk spek of een vat bier, is voor mij even droevig als belachelijk (Claude Debussy)

***

Opera is een vorm van entertainment waarin te veel wordt gezongen (Claude Debussy)

***

Soms speel ik stukken van eigentijdse componisten en wel om twee redenen: allereerst om componisten ervan af te houden nog zo'n tweede stuk te schrijven en ook om mezelf eraan te herinneren hoeveel ik van Beethoven houd (Jascha Heifetz)

***

De dirigent heeft als voordeel, dat hij het publiek niet ziet (André Kostelanetz)

***

De noten waar ik mee bezig ben, zijn niet beter dan die van veel andere pianisten, maar de pauzes tussen de noten - Ja, dat is waar de ware kunst verborgen zit (Artur Schnabel)

***

Muziek is de beste vorm van communicatie

(Angelo Branduardi (* 1950), Italiaans liedjesschrijver)

***

Muziek is de enige taal waarin men niets kwetsends kan zeggen

(John Erskine (1879-1951), Amerikaans auteur en pianist)

***

Muziek is de gemeenschappelijke taal van de mensen

(Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), Amerikaans dichter)

***

Muziek is de melodie waarbij de wereld de tekst is (Arthur Schopenhauer (1788-1860))

***

Muziek is de taal van engelen (Thomas Carlyle (1795-1881), Schots auteur en filosoof)

***

Muziek is de taal van de hartstocht (Richard Wagner)

***

Muziek is de stenografie van het gevoel (Leo Tolstoi)

***

Muziek geeft geestelijk leven aan zintuiglijk leven door (Bettina von Arnim. Geb. Brentano (1785-1859), Duits schrijfster)

***

Muziek is een hogere vorm van openbaring dan alle wijsheid en filosofie (Ludwig van Beethoven )

***
„Alle meine Noten bringen mich nicht aus den Nöten, und ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten.“
(Ludwig van Beethoven)

***

Muziek drukt datgene uit wat niet gezegd kan worden en waarover het onmogelijk is te zwijgen

(Victor Hugo)

***

Wanneer iemand met plezier in het gelid marcheert op muziek, dan heeft hij zijn grote hersenen bij vergissing gekregen; voor hem is het ruggenmerg al meer dan voldoende

(Albert Einstein)

***

Het beste van muziek staat niet in de noten (Gustav Mahler (1860-1911))

***

Wie hoge torens wil bouwen, moet zich lang aan de fundamenten wijden. (Anton Bruckner)

***

Komponeren is helemaal niet moeilijk, maar het is razend lastig de overtollige noten onder tafel te laten verdwijnen (Johannes Brahms)

***

Ik beschouw de muziek als de wortel van alle andere kunsten (Heinrich von Kleist)

***

Muziek alleen is de wereldtaal en hoeft nooit vertaald te worden (Berthold Auerbach)

***

Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn (Friedrich Nietzsche)

***

Nergens kan het leven zo ruw overkomen als in de confrontatie met edele muziek (Christian Morgenstern)

***

Muziek wordt storend dan gevonden

Wanneer ze met geluid verbonden (anoniem)

***

Van alle kunsten heeft de muziek de grootste invloed op het gemoed. Een wetgever moet haar dan ook het meest stimuleren (Napoleon Bonaparte)

***

Muziek is perfect geschikt om psychische toestanden weer te geven, maar erg slecht in het weergeven van materiële voorwerpen (August Wilhelm Ambros)

***

Ga waarheen je ook maar wilt : overal waar je mensen aantreft zal hun muziek jou hun innerlijk openbaren (Hermann Ritter)

***

Hartstochten, heftig of niet, moeten nooit op een aanstootgevende manier worden uitgedrukt en de muziek moet ook in de meest huiveringwekkende situatie nooit het oor beledigen, maar ook dan plezier geven, dus altijd muziek blijven (Wolfgang Amadeus Mozart)

***

De muziek spreekt nooit de hartstocht, de liefde, de bepaalde emotie van een individu uit, maar de hartstocht, de liefde, de emotie zelf. (Richard Wagner)


***

Ik ,domme sukkel, die niet begreep waartoe de muziek ons is gegeven! Is het niet daarom, de ziel van de mens te verkwikken na serieuze studie en moeitevolle arbeid? (Lucentio, Shakespeare, The Taming)

***

Met behulp van de goddelijke toonkunst kan meer worden uitgedrukt en uitgericht dan met woorden (Carl Maria von Weber)

***

De muziek ontsluit voor de mens een onbekend rijk, een wereld die niets gemeen heeft met de uiterlijke zintuigelijke wereld, die hem omgeeft en waarin hij alle bepaalde gevoelens achterlaat om zich over te geven aan een onuitsprekelijke hartstocht (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

***

Wat ik eigenlijk van muziek verlang? Dat ze vrolijk en diepzinnig is als een middag in oktober. Dat ze authentiek is, uitgelaten, teder, een kleine zoete vrouw, bescheiden en charmant. (Friedrich Nietzsche)

***

Muziek is een halve discipline en strenge meesteres die de mensen zachtmoediger, fatsoenlijker en verstandiger maakt (Martin Luther)

***

Vertrouw niemand die geen muziek in zich heeft, die niet geroerd wordt door de harmonie van zoete tonen. Hij is alleen maar uit op verraad, roverij en bedrog. (Lorenzo, Shakespeare, Koopman van Venetië)

***

De heiligheid van de kerkmuziek en het vrolijke en ondeugende van de volksliedmelodieën zijn de beide polen waar de ware muziek om draait. Op deze beide punten is sprake van een onvermijdelijk effect : eerbied of dans. (Goethe)

***

Ein Talent, das jedem frommt,

hast du in Besitz genommen.

Wer mit holden Tönen kommt,

überall ist der willkommen.

(Goethe)

***

Eén van de edelste bedoelingen van de toonkunst is de uitbreiding van de religie en de stichting van onsterfelijke zielen. (Carl Philipp Emanuel Bach)

***

Ein gutes Tier

Ist das Klavier,

still, friedlich und bescheiden.

Und muss dabei

Doch vielerlei

Erdulden und erleiden.

(Wilhelm Busch)

***

Bij het eten is de muziek een goede toetssteen; als het eten goed is, hoort men de muziek niet (Grabbe)

***

Het oudste, echtste en mooiste orgaan van de muziek, het enige orgaan waaraan muziek haar bestaan heeft te danken, is de menselijke stem (Richard Wagner)

***

Wanneer we muziek, kunst en sport beschouwen als slagroom op de taart en niet als het gist in de taart, hebben we een onjuist beeld van onze samenleving. (Johannes Rau)

***

Muziek is het belangrijkste onderdeel van de opvoeding : ritmes en tonen dringen het diepst in de menselijke ziel door en beïnvloeden die het meest. (Plato)

***

Muziek zegt het onzegbare (Bedrich Smetana)

***

Waar de taal ophoudt, begint de muziek (E.Th. A. Hoffmann)

***

Aan muziek doen, dat is werken aan je innerlijkste harmonie (Confucius)

***

Wie van muziek houdt kan nooit helemaal ongelukkig worden (Franz Schubert)

***

Musica is het beste geneesmiddel voor een verdrietig mens (Luther)

***

Het is niet nodig muziek te begrijpen, je hoeft er alleen maar van te genieten (Leopold Stokowsky)

***

Muziek is de enige taal waarin niet kan worden gelogen (Yehudi Menuhin)

***

Muziek is in de kern niets anders dan mathematica (Walter Panowsky)

***

Muziek is de kunst waarin alle mensen zich als kinderen van één ster herkennen (Theodor Storm)

***

Muziek is de kunst waarover men zonder heel veel ervaring geen goede mening kan hebben (Sören Kierkegaard)

***

Muziek is vandaag de dag vaak veel lawaai met copyright (Peter Hol)

***

Muziek is de geest van de geometrie (Paul Claudel)

***

Muziek is een filosofie zonder begrippen (Hans Lohberger)

***

Muziek is de enige menselijke uitdrukkingsvorm met overlevingskansen (Enzio Hauser)

***

Muziek is tönend bewegte Form (Eduard Hanslick)

***

Muziek is één van de belangrijkste middelen het hart te bewegen en emoties op te roepen (Christoph Willibald von Gluck)

***

Muziek is het esperanto voor onze ziel (Charles Tschopp)

***

Muziek is de beschrijving van de wereld zonder woorden en begrippen; ze is een filosofie van de gevoelens.(Carl Ludwig Schleich)

***

Muziek is de eufemistische omschrijving voor (gestoorde) stilte (Aurel Schmidt)

***

Muziek is de aangename vorm van lawaai. Maar niet altijd. (Aurel Schmidt)

***

Muziek is de enige kunst waardoor men zijn ego kan verliezen (Arthur Schopenhauer)

***

Slechte muziek is die waarbij men zich verplicht voelt die door een gesprek te verstikken (Oscar Wild)

***

Es schwinden jedes Kummers Falten,

solang des Liedes Zauber walten

(Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805)

***

Er bestaat niets waarin toorn en zachtmoedigheid, dapperheid, terughoudendheid en alle andere morele eigenschappen naast hun tegenstellingen zich zo duidelijk gelijkend laten afbeelden als in de muziek. De ervaring bewijst het. De gehele gemoedssteming verandert wanneer men verschillende soorten muziek hoort (Aristoteles, 384-322 v.C.)

***

Niets is zo nuttig voor de staat als de muziek (Jean Baptiste Molière, 1622-1673)

***

Zo aangenaam als de muziek voor het oor is, wanneer men haar hoort, zo onaangenaam is ze vaak, wanneer men daarover vertelt. (Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

***

Ik hoef U er niet aan te herinneren hoe belangrijk de muziek is, omdat ze de hoogste gevoelens die een mens kan hebben, kan opwekken en ondersteunen

(Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Zwitsers pedagoog***

Musici koesteren altijd de wens dat men absoluut stom is, terwijl men zelf de wens heeft absoluut doof te zijn. (Oscar Wilde)

***

Wanneer muziek voedsel van de liefde is, speel door! (Shakespeare(1564-1616))

***

Muziek bezit het wonderlijke vermogen om op een bepaalde manier de sterke gemoedsbewegingen in ons opnieuw wakker te roepen die heel lang geleden zijn gevoeld. (Charles Darwin)

***

Muziek is de kunst van de profeten, de enige kunst die het oproer in de ziel tot rust kan brengen; ze behoort tot de heerlijkste en kostbaarste gaven die God ons heeft geschonken (Martin Luther)

***

Muziek verbindt ons met onzichtbare draden (Pam Brown)

***

Wie niet van muziek houdt is geen mens,

wie van muziek houdt is een half mens

wie aan muziek doet is een heel mens

(Goethe)

***

Oefen vlijtig op volkliederen! Zij zijn de bron van de mooiste melodieën en openen je blik voor de karakters van de meest uiteenlopende naties. (Robert Schumann)

***

De enige soort van muziek die bestand is tegen de tijd, is die welke het karakter van het volkslied in zich heeft. (George Gershwin)

***

Over muziek praten is als over architectuur dansen (Frank Zappa)

***

Muziek is religie voor mij, ook in het hiernamaals zal er muziek zijn (Jimi Hendrix)

***

Wie de muziek kiest heeft een hemels goed verkregen; want ze komt in eerste instantie zo uit de hemel (Martin Luther)

***

Ik kan niet teveel muziek van Wagner aanhoren; anders krijg ik de drang Polen te gaan veroveren. (Woody Allen)

***

Het noodzakelijkste, moeilijkste en belangrijkste in muziek is het tempo (Wolfgang Amadeus Mozart)

***

Muziek wordt vaak niet mooi gevonden omdat er veel lawaai bij zit (Wilhelm Busch)

***

Over muziek kan men het beste met bankdirecteuren praten; kunstenaars hebben het alleen maar over geld (Jean Sibelius)

***

Bij opera moet de poëzie slechts de gehoorzame dochter van de muziek zijn (Wolfgang Amadeus Mozart)

***

Ik begrijp niets van muziek. In mijn vak is dat ook niet nodig. (Elvis Presley)

***

Met een massa onregelmatige streken kan men gemakkelijk een landschap creëren, maar met onregelmatige noten geen goed muziekstuk (Lichtenberg)


***

In de politiek is het als bij een concert ; ongeoefende oren houden het stemmen van de instrumenten al voor muziek. (Amintore Fanfani)

***

Informatie is geen weten, weten is geen wijsheid, wijsheid is geen waarheid, waarheid is geen schoonheid, schoonheid is geen liefde, liefde is geen muziek, muziek is het beste. (Frank Zappa)

***

De toontaal is begin en einde van de woordtaal, zoals het gevoel begin en einde van het verstand is, de mythe begin en einde van de geschiedenis en de lyriek begin en einde van de dichtkunst is (Richard Wagner)

***

De andere kunsten leggen de geest vast omlijnde scheppingen op, de muziek is in die van haar onbegrensd. We moeten de gedachten van de dichter, het schilderij van de schilder, de sculptuur van de beeldhouwer accepteren; maar ieder van ons legt de muziek steeds overeenkomstig zijn vreugde of verdriet uit, volgens zijn hoopvolle verwachtingen of zijn hopeloosheid. Daar waar de andere kunsten onze gedachten inperken, doordat ze die vastleggen op iets heel bepaald omlijnds laat de muziek hen ongehinderd door de hele natuur zweven, die de macht heeft ons uit te drukken (Honoré de Balzac (1799-1850))

***

Architectuur is verstarde muziek (Arthur Schopenhauer (1788-1860))

***

Muziek is de hogere potentie van de poëzie (Robert Schumann (1810-1856))

***

Alles wat zich in de hemel en op aarde afspeelt, is onderworpen aan muzikale wetten (Cassiodorus)

***

Muziek is de enige lichaamsloze toegang in een hogere wereld van weten (Ludwig van Beethoven)

***

De muziek is de eigenlijke idee van de wereld (Friedrich Nietzsche (1844-1900))

***

De wereld heeft een zin en die is naspeurbaar in de gelijkenis van de muziek. (Hermann Hesse (1877-1962))

***

De hoogste muziek past bij de ordeningen van de hemel; ze brengt alle schepsels in harmonie (Dschuang-Dsi)

***

Muziek is aangenaam om te horen, maar ze hoeft niet eeuwig te duren (Wilhelm Busch)

***

Muziek laat god en goddelijke dingen vermoeden (Neo-Pythagoreeërs)

***

Leven is de muziek van de ziel en God is toevlucht en basis van onze mensenziel. Wat we kunnen, is stukwerk. De kosmos lost voor ons het raadsel op in zijn harmonie en muziek. Door de tempel van de muziek benaderen we de godheid. Hier beleven we onze ware opstanding (Goethe)

***

De muziek kan ons karakter vormen. Als dat zo is, dan is het duidelijk dat wij onze jonge kinderen daarin moeten onderrichten (Aristoteles)

***

Muziek is geen bedrog, maar openbaring. Haar overwinnende kracht bestaat daarin dat ze een schoonheid openbaart die ons in geen enkele andere sfeer toegankelijk is en ons met het leven verzoent. (Peter Illyitsch Tchaikowsky).

***

Bij muziek van Bach is het ons te moede, alsof we erbij waren toen God de wereld schiep (Nietzsche)

***

De muziek is van nature zo met ons verbonden dat we ze, ook al zouden we dat willen, niet kunnen missen (Anicius Boethius)

***

Men zou de muziek liever de vrolijke kunst moeten noemen dan de poëzie. Ze deelt (vooral) kinderen niets dan hemel uit want die hebben nog geen hemel verloren en zetten nog geen herinneringen als demper op de scherpe tonen. (Jean Paul)

***

De onuitsprekelijke diepte van de muziek, zo gemakkelijk te begrijpen en toch zo onverklaarbaar, is te danken aan de omstandigheid dat ze alle gevoelens van ons innerlijkste wezen navormt, maar volkomen zonder werkelijkheid en ver van alle smart. Muziek drukt alleen maar de kwintessens van het leven uit en de gebeurtenissen daarin, nooit deze zelf (Arthur Schopenhauer)

***

Het is de grootste misdaad van een musicus noten te spelen in plaats van muziek te maken (Isaac Stern)

***

Teveel muziekstukken houden veel te lang na hun einde op (Igor Strawinsky)

***

Kijk nooit naar de trombones; dat maakt ze maar overmoedig (Igor Strawinsky)

***

Richard Wagner heeft mooie momenten maar lelijke kwartieren in zijn muziek (Gioacchino Rossini)

***

Het heeft mijn hele leven geduurd om te weten wat ik niet spelen kan (Dizzy Gillespie)

***

Alleen zulke muziek zal een volkomen kunstzinnig genoegen bieden, die het intellectuele navolgen dat eigenlijk een nadenken van de fantasie genoemd zou kunnen worden, oproept en beloont. Zonder intellectuele activiteit bestaat überhaupt geen esthetisch genoegen . (Eduard Hanslick, 1825-1904))

***

Heb respect voor liederen! Ze zijn gelijk aan goede daden. (Goethe)

***

Wat zou de mens zijn zonder gevoel? Zij is de muzikale macht in de mens. (Ludwig Feuerbach  (1804-1872)

***

Alleen zieke muziek brengt tegenwoordig nog geld binnen (Nietzsche)

***

Onder alle gruwelijke dingen is het meest gruwelijke de muziek wanneer die wordt aangeleerd (Christian Friedrich Hebbel (1813-1863)

***

Een klein lied al kan veel duisternis ongedaan maken (Franciscus van Assisi (1182-1226)

***

De waarheid is, dat de overvolle ziel zich soms uitstort in een volledig lege taal want niemand van ons kan ooit zijn wensen, zijn gedachten of zijn lijden in werkelijke omvang uitdrukken. De menselijke taal lijkt op een gesprongen ketel waarop we onbehouwen ritmes trommelen als voor dansberen, terwijl we er naar verlangen een muziek te maken waarbij de sterren smelten (Gustave Flaubert (1821-1880)

***

Zingen vormt de smaak, verrijkt en veredelt het gemoed en richt de wil op het goede (Eugenie Schumann (1851-1938)

***

Muziek is in staat te troosten bij een ongelukkige liefde (Diogenes van Sinope (400-323 v.C.)


***

Het ligt in het wezen van de muziek om vreugde te bereiden (Aristoteles (384-322 v.C))

***

Je kunt over muziek alleen maar met een musicus spreken (Chinees)

***

In de muziek heeft God aan de mens de herinnering aan het verloren paradijs gegeven (Hildegard von Bingen (1098-1179))

***

Wie wil zingen, vindt altijd een lied (Zweeds)

***


Nur ein Lied färbt die Grauseele bunter

Ich setze mich hin unter nächstbesten Busch
Und sing’'s Blau mir vom Himmel herunter;
Nur ein Lied färbt die Grauseele bunter.
Aus dem Grautag, in welchen die Sorge öd weint,
Wird ein Blautag, sobald nur ein Lied hell erscheint;
Die verstockteste Wolke wird munter.
Wo ein Liebeslied rot wie die Sonne aufgeht,
Jede Wange frohleuchtend voll Herzblut dasteht.
So ein Rot geht dann schwer mehr herunter.


(Max Dauthendey (1867-1918))

***

Muziek reinigt de ziel van het stof van alledag (Berthold Auerbach (1812-1882))

***

Bij een man moet muziek vuur slaan uit de geest (Beethoven)

***

Alle muziek is dat, wat in je ontwaakt, wanneer de instrumenten je eraan herinneren. (Walt Whitman (1819-1892))

***

Niets roept de herinnering aan het verleden zo levendig op als de muziek ( Madame de Staël (1766-1817)

***

Chopins werken zijn onder bloemen begraven kanonnen (Robert Schumann (1810-1856)

***

Om de gewoonten van een land te leren kennen, is het voldoende om de muziek ervan te bestuderen (Lu Bu We (300-235 v.C.))

***

Er wordt zo veel over muziek gesproken en zo weinig gezegd. Ik voor mij geloof, dat woorden niet toereikend zijn. Wanneer ik zou vinden, dat ze toereikend waren, dan zou ik uiteindelijk geen muziek meer maken.(Felix Mendelssohn)

***

Waaraan geeft u de voorkeur, aan muziek of fijne vleeswaren? (Erik Satie (1866-1925)

***

Muziek, bij jouw toverklanken schijnt taal ons arm en koud toe (Thomas Morus (1478-1535)

***

Wanneer je denkt dat het publiek zich verveelt, moet je langzamer gaan spelen, niet sneller (Mahler)

***


... damit dieses eine wohlklingende Harmonie gebe zur Ehre Gottes und zulässiger Ergötzung des Gemüts und soll wie aller Musik ... Finis und Endursache anders nicht, als nur zu Gottes Ehre und Recreation des Gemüths sein.
Wo dieses nicht in acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik sondern ein teuflisches Geplärr und Geleyer.(Johann Sebastian Bach (1685-1750))

***Was kann doch auf Erden
geliebet mehr werden
als süßer Gesang!
Was treibet vom Herzen
behender die Schmerzen
als lieblicher Klang?
Die Musik allein ....

(Laurentius von Schnifis (1633-1702)

***

Sinds ik naar muziek luister, weet ik dat ik onsterfelijk ben. Hoe dat zo? Muziek is de taal van de ziel en daar word je nooit moe van. (Peter Hille (1854-1904))

***

Zorg ervoor, dat je een mooie melodie vindt. Dan zal je muziek, van welke soort ook, mooi zijn en de mensen bevallen (Joseph Haydn (1732-1809))

***

Goede teksten overleven hun toonzetting (Manfred Hinrich (1926)

***

De piano vreet niet alles, het komt erop aan wie hem voedert (Manfred Hinrich)

***

Musici houden van dirigenten die luisteren; toeschouwers houden van dirigenten die turnen (Manfred Hinrich)

***

Niet iedereen wordt met de trompet in de hand geboren en niet elke vioolsleutel past op elke viool (Manfred Hinrich)

***

Goede liederen willen lang naklinken; na goede liederen moet men lange tijd zwijgen (Nietzsche)

***

Bij muziek kan ik me niets indenken (Georg Wilhelm Hegel (1770-1831)

***

Musik zu allen Tagesstunden

Wird nicht mehr als Musik empfunden

(Erich Limpach (1899-1966)

***

Bij Beethoven worden zelfs de pauses tot absolute muziek (Eimar Kupke (1942))

***

Muziek is het verlangen van de mens naar een hemel in zijn ziel ( Eimar Kupke)***

Muziek is het enige wat je nog herinnert aan gestorven gevoelens (Hans-Christoph Neuert)

***

Geen geschreven woord kan de intensiteit van muziek bereiken (Damaris Wieser (1977))

***

Bij muziek hoort ook samenklank; maar samenklank alleen is nog geen muziek (Paul Schibler (1930))

***

Gat in de markt voor werkeloze musici : er zijn vocaalkwartetten en vocaalconcerten, maar helaas nog geen consonantkwartetten en consonantconcerten. Zou dat niets voor u zijn? (Rainer Kohlmayer (1940))

***

Muziek is alles en alles is muziek (Phiipp Hoffman (1989))

***

Muziek is gebed (Carl Ludwig Börne (1786-1837))

***

Dans is geleefde muziek (Helga Schäfering (1957))

***

Muziek heeft geen tolk nodig (Hermann Lahm (1948))

***

Naar muziek luisteren is een genoegen

Muziek maken is een genade

(Danil Charms (1906-1942))

***

Mathematica is muziek van de geest.

Muziek is de mathematica van de ziel

(Danil Charms)

***

Muziek is geen democratische aangelegenheid (anonym)

***

Muziek is poëzie van de lucht (Jean Paul (1763-1825))

***

Muziek is een legale drug (Andreas Marti (1964))

***

Goede muziek verbetert het gehoor ( (Pavel Kosorin (1964))

***

Zonder muziek zou alles niets zijn (Mozart)

***

Muziek is de opheffing van alle ruimtelijkheid (Hegel)

***

In de muziek wil de massa massa’s (Schumann)

***

Noten zijn de wijn, de muziek de roes (Manuel A. Fey (1970))

***

Echte muziek is er alleen voor het oor (Goethe)

***

Muziek is geen kunst, maar een zaak van stress (Manfred Schröder (1938))

***

Alleen de duivel kent geen muziek (Hildegard von Bingen)

***

Muziek is het verlangen van een door pijn geplaagde god (John Keats)

***

Muziek wordt door het volk gemaakt; wij musici arrangeren alleen maar (Michail Glinka (1804-1857))

***

Uit pure deugd komt pure muziek voort ( Lu Bu Wei)

***

Muziek kent geen grenzen. Vooral marsmuziek, ( Michael Richter (1952))

***

Muziek is als opium zonder bijwerkingen (Franz Schmidberger (1942)

***

Niets is zo nuttig voor de staat als muziek (Jean Baptiste Molière (1622-1673))

***

Het mysterie van de muziek is de herhaling van het mooie motief (Friedrich Löchner)

***

In de muziek van het gesprek dient de opmerkzaamheid als begeleiding (Joseph Joubert (1754-1824))

***

Lachen en muziek horen bij de universele taal (Daniel |Mühlemann (1959)

***

In de dichter wordt de pijn van de mensheid tot muziek ( Christian Friedrich Hebbel (1813-1863)

***

Muziek schept geen stemmingen, ze intensiveert bestaande stemmingen alleen maar (Oliver Lösch)

***

Muziek belooft dingen waar het leven zich niet aan houdt (Wiebke Lorentz(1972))

***

Er is geen prettiger muziek dan de variatie op bestaande melodieën (Joseph Joubert (175-1824)

***

In de religieuze mens wordt de smart van de wereld tot muziek (Hebbel)

***

Tussen muziek en schilderkunst bestaat een onzichtbare verbinding (Heinrich Weiss (1936)

***

Muziek beschrijven is als een middagmaal vertellen (Franz Grillparzer (1791-1872))

***

Muziek wordt beter naarmate we er meer van gaan houden (Michael Richter)

***

Muziek is grotendeels impulsief en niet te beschrijven (Nicolai Gogol (1809-1852))

***

Wie geen muziek kent, wordt daardoor gehinderd bij zijn kennis van de Heilige Schrift (Charles-Augustin Saint Beuve (1804-1869)

***

Muziek is erger dan vuur : ze verbrandt zonder te verteren (Matthias Pleye (1977))

***

Verbinding met een idee, muziek zonder deze idee is muziek ‘op zichzelf’ , de idee, zonder muziek, is proza in haar oorspronkelijke betekenis (Edgar Allan Poe (1809-1849))

***

Waar is tactloosheid erger? In de muziek of in het leven ?(Hermann Lahm))

***

Meer dan alles van muziek houden, betekent ongelukkig zijn (Paul Klee (1897-1940))

***

De muziek spreekt tot mijn hart, nu moet ik nog leren, de muziek uit mijn hart te leren spreken (Sash Wegmüller)

***

Muziek drukt uit waarover men beter had moeten zwijgen (Clara Schumann (1819-1896))

***

Muziek is macht : ze laat ons even goed huilen als lachen (Kurt Haberstich (1948)

***

Een lyrische dichter wordt altijd het slachtoffer van discrete muziek (Hermann Conrad (1862-1890))

***

Het goede van Rap-muziek is dat je haar niet kunt fluiten (Peter Schumacher (1941))

***

Dát is het wezen van muziek, dat ze de ziel afstemt op de harmonie van de kosmos (Pythagoras (570-500 v.C.)

***

De gedachten ontstaan in het hoofd, het hart maakt er muziek bij (Uli Löchner)

***

De klassieke muziek van de liefde staat in grote terts, de romantische muziek in kleine terts (Hugo von Hofmannsthal (1874-1929))

***

Men moet de muziek van het leven horen, de meesten horen alleen maar de dissonanten (Theodor Fontane (1819-1898))

***

Harde muziek is geen lawaai. Alleen wanneer het mijn smaak niet is. (Erhard Blanck (1942))

***

Er is geen mooiere muziek dan wanneer de mens inwendig goed gestemd is (Jakob Böhme (1575-1624))

***

Muziek is een kunst die het ons mogelijk maakt ingekapselde emoties te bevrijden (Irina Rauthmann (1958))

***

Dissonanten geven de muziek haar grootste charme, als smarten in het leven (Robert Schumann)

***

Het geluid van de tandartsboor klinkt de patiënt als muziek in de oren : filmmuziek bij een horrorthriller (Andreas Dunker (1967)

***

Wie in de politiek de toon aangeeft weet vaak niet wat muziek in de oren van het volk is (Peter Keller (1949))

***

Muziek begeleidt ons ons leven lang; daarvoor zorgen bordpapieren muren.

***

Zoals ruimte de moeder van de geometrie is, is stilte de moeder van de muziek (Peter Horton (1941))

***

Is de tijd onrein, zijn de zeden verward, dan wordt ook de muziek onzedelijk (Lu Bu We 300-235 v.C)

***

Twee zaken zijn geschikt als toevlucht voor de ellende van het leven: muziek en poezen (Albert Schweitzer (1875-1965)

***

De muziek weet schijnbaar niets te zeggen, maar in werkelijkheid alles uit te drukken (Ulrich Erckenbrecht (1947))

***

Naar muziek luisteren is als lezen in een kookboek; zelf muziek maken is genieten, het op-je-tong-leggen

(Hermann Lahm)

***

Nergens klinken valse muziek en kromme tonen beter dan wanneer ze tegen een gemeenschappelijke vijand gericht zijn (Nietzsche)

***

De harmonische klank van vogel getwitter, de vrolijke lach van kinderen en goede muziek verbinden ons met het hiernamaals (Werner Braun (1951-2006))

***

Een vrouw is als klassieke muziek : bijna niemand bemint en begrijpt haar gelijktijdig (Pavel Kosorin)

***

Opvoeden begint met poëzie, wordt voortgezet door goed gedrag en voltooid door muziek (Confucius (551-479 v.C.))

***

Ons gevoel zelf is niets anders dan een innerlijke muziek van een altijd maar voortdurende trilling van de levenszenuwen (Johann Jokob Wilhelm Heinse (1746-1803))

***

Wat goed klinken slechte muziek en slechte argumenten wanneer men op een vijand afmarcheert! (Nietzsche)

***

Overal waar ik geen muziek hoor, komt het mij dood voor (Nietzsche)

***

Edele naturen veredelt muziek, vlakke figuren vervlakt ze; wat Polyhymnia spreekt, voelt slechts het diepere hart (Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805)

***

Bij klassieke muziek gaat het mij als Van Gogh : daarvoor heb ik eenvoudig geen oor (Karl Heinz Karius (1935))

***

Met een schilderij wil ik wat troostends maken, zoals muziek troostend is (Vincent van Gogh (1853-1890))

***

Een gebeurtenis, wat het ook is, wekt altijd emoties op wanneer hij met muziek verbonden wordt. (Madame de Staël)

***

De muziek is een algemeen-menselijke taal waarin geen dialecten bestaan. Ieder woord,op verheven en gevoelige toon weergegeven, gaat gelijk in muziek over (Arnold Forlage (1806-1881)

***

Aan Wagners muziek geef ik de voorkeur boven alle andere. Ze is zo lawaaierig dat men de hele tijd luid hardop met elkaar kan praten zonder dat de anderen verstaan wat men zegt (Oscar Wilde (1854-1900))

***

Wagners muziek is beter dan ze klinkt (Mark Twain)

***

Een mens zonder mensenliefde, wat helpt hem de muziek? (Confucius)

***

Het is met een grap als met de muziek : hoe vaker je hem hoort, hoe meer subtiliteiten je erbij verlangt (Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799))

***

Opera moet vanuit het gezichtspunt van de muziek worden bekeken : als een muzikaal beeld met daaronder geschreven verklarende tekst (Franz Grillparzer (1791-1872)

***

Hoe welluidender de muziek, des te melancholischer worden de mensen, des te gevaarlijker wordt het land, des te dieper zinkt de vorst (Lu Bu We)

***

Er bestaat goede en slechte muziek, de rest is een kwestie van mode of conventie, verder niets (Camille Saint Saëns (1836-1921)

***

Juist daarom doet muziek ons zo goed, omdat ze ons steeds de volkomen bevrediging van onze wensen voorspiegelt (Arthur Schopenhauer (1788-1860))

***

Een akkoord, een toon, een muziekstuk doden met hun invloed op de psyche alle beeldende kunst, zodra ze zich laar horen (Johann Heinse)

***

Het leven van een ontwikkeld mens zou met muziek en niet-muziek zo moeten afwisselen als met slapen en waken (Novalis (1772-1801))

***

Het vermoeden bestaat dat de hele moderne kunst leeft van bijwerkingen: het toneel van gebreken, de muziek van bijgeluiden (Karl Kraus (1874-1936)

***

Het mooie van muziek is, dat ze zonder recept verkrijgbaar is en als enige bijwerking een helende werking heeft (Andreas Marti (1964))

***

De muziek spreekt de meest algemene taal waardoor de ziel vrij en ongedwongen wordt gestimuleerd en zich als in haar vaderland voelt (Robert Schumann)

***

Ook muziek is maar een surrogaat, misschien het krachtigste en edelste, maar toch niet het ware, het echte geluk (Paul von Heyse (1830-1914)

***

Laat me vooral horen dat je mooie muziek hebt gemaakt, daarna ben ik ook geïnteresseerd in je programma (Schumann)

***

We zijn altijd betere mensen wanneer we zojuist naar muziek geluisterd hebben, maar niet altijd betere mensen wanneer we juist muziek gemaakt hebben (Karl   Ferdinand Gutzkow (1811-1878))

***

Muziek en melodie zijn de wezenlijke begeleiders van alle echte lyriek. Dat men ze zo gescheiden heeft, heeft de lyriek op esthetisch gebied veel verlies opgeleverd (Heinrich Borne (1813-1893)

***

Het leven in het universum van de muziek opent onbekende werelden zoals die van toneelspelers en wiskundigen die voor de meeste mensen verborgen blijven (Horst Reiner Mensel (1938))

***

Wanneer de mathematica de taal is waarmee God de wereld heeft beschreven, dan is muziek de taal waarin wij hem daarvoor danken (Jörg Lohmann (1970))

***

Eeuwige liefdesroes en nuchter verstand, jullie storen elkaar niet : de ene juicht in muziek, de ander leest de tekst (Bettina von Arnim (1785-1859))

***

De muziek mag nooit woorden kiezen en zich met kleinzielige spelletjes afgeven, mar zij moet de geest van de poëzie in grote lijnen volgen (Schiller)

***

Iedere ware en diep ervaren muziek, hetzij profaan, hetzij kerkelijk, bevindt zich op die hoogten waar kunst en religie elkaar telkens kunnen ontmoeten (Albert Schweitzer (1875-1965)

***

Muziek in zijn beste gedaante hoeft niet nieuw te zijn, integendeel, hoe ouder, hoe gewoner ze is, des te meer werkt ze (Goethe)

***

Een kapelmeester zegt, kijkend in de partituur : ‘bij moderne muziek weet je vaak niet of je te maken hebt met edele inspiratie of een triviale drukfout’ (Otto Weiss (1849-1915))

***

Muziek herinnert niet alleen aan het verleden, ze roept dat ook op en we zien dat verschijnen, versluierd in mysterie en zwaarmoedigheid, zoals de schaduwen van onze geliefden (Madame de Staël)

***

De gewone gezonde mens hoort, ziet, voelt en spreekt; het gehoor van de intellectueel wordt tot muziek, het gezicht tot schilderkunst, het gevoel tot gestalte en de taal tot mooie goed gevormde taal,om al zijn liefde te verkondigen (Clemens Brentano (1778-1842)))

***

Het verlies van de ontvankelijkheid voor poëzie en muziek is een verlies aan geluk en kan mogelijkerwijs nadelig zijn voor het intellect, nog waarschijnlijker voor het morele karakter omdat het het gevoelige deel van onze natuur afzwakt (Heinrich von Treitschke (1836-1896)***

Eén goed ding kun je van muziek gelijk al zeggen : wanneer zij je raakt, voel je geen pijn (Bob Marley)

***

Muziek kan niet liegen; wanneer er iets in deze wereld moet worden veranderd, kan dat alleen maar door muziek (Jimi Hendrix)

***

Het is wreed, vind je ook niet, dat muziek zo mooi moet zijn en de schoonheid heeft van eenzaamheid, van pijn, van kracht en vrijheid. De schoonheid van de teleurstelling en de nooit beantwoorde liefde. De wrede schoonheid van de natuur en de eeuwige schoonheid van de monotonie (Benjamin Britten)

***

Muziek is er voor altijd; muziek moet met jou groeien en rijpen, ze moet je volgen tot het uur van je dood. (Paul Simon)

***

Wanneer een componist in woorden kon zeggen wat hij te zeggen had, zou hij niet de moeite doen het in muziek te zeggen (Gustav Mahler)

***

Verstandige musici zijn zij, die spelen wat ze kunnen spelen (Duke Ellington)

***

Wanneer muziek gezond is, is ze de leraar van perfect orde; als ze gedegenereerd is, dan is ze de leraar van perfecte wanorde (John Ruskin)

***

De echte dirigeerkunst blijkt bij overgangen (Gustav Mahler)

***

Overal in de wereld promoot de muziek de concertzaal, met één uitzondering : Carnegy Hall promoot de muziek (Isaac Stern)

***

Het advies dat ik altijd aan mijn studenten geef is vooral de muziek grondig te bestuderen…muziek is als de oceaan en de instrumenten zijn kleinere of grotere eilanden met mooie bloemen en bomen. (Andres Segovia)

***

Muziek is een uitvoering en heeft een publiek nodig (Michael Tippett)

***

Dit zal ons antwoord zijn op geweld : nog intenser, mooier en toegewijder muziek te maken (Leonard Bernstein)

***

Om wijsheid te begrijpen is wijsheid nodig : muziek is nergens als het publiek doof is (Walter Lippmann)

***

Nooit in mijn leven heb ik een maat muziek begrepen, maar ik heb hem wel gevoeld (Igor Strawinsky)

***

Ik houd van Wagner, maar de muziek die ik daarboven verkies is die van een kat die buiten een raam aan zijn staart wordt opgehangen en met zijn klauwen probeert steun te vinden aan het glas van de ramen (Charles Baudelaire)

***

Als iemand goede muziek speelt luisteren de mensen niet en als iemand slechte muziek speelt praten de mensen niet (Oscar Wilde)

***

Het is absurd om te zeggen dat een man niet altijd maar één vrouw kan beminnen als om te zeggen dat een violist verschillende violen nodig heeft om hetzelfde muziekstuk te kunnen spelen (Honoré de Balzac)

***


Allle goede muziek is al geschreven door lui met bepoederde pruiken (Frank Zappa)

***

Muziek heeft helende kracht; ze is in staat mensen gedurende enkele uren van zichzelf te bevrijden (Elton John)

***

Muziek is de stem die vertelt dat de menselijke soort sterker is dan ze altijd dacht (Napoleon)

***

Muziek is het plezier dat een mens aan tellen beleeft zonder zich ervan bewust te zijn dat hij telt. (Gottfried Leibnitz)

***

Muziek is de wijn die inspireert tot nieuwe scheppingsprocessen en ik ben Bacchus die deze heerlijke wijn perst voor de mensheid en ik maak ze spiritueel dronken (Beethoven)

***

Echte vruchtbare muziek, de enige soort die ons ontroert, die we echt appreciëren, zal een muziek zijn die tot dromen leidt, die alle redenering en analyse uitbant. Men moet niet willen begrijpen en daarna voelen. Kunst tolereert geen rede (Albert Camus)

***

Muziek is óf gewijd óf werelds. De gewijde muziek wordt gekenmerkt door waardigheid. Het heeft de grootste invloed op ons leven, een effect dat door alle tijden en perioden hetzelfde blijft. Wereldse muziek moet altijd opgewekt zijn (Goethe)

***

Musici gaan niet met pensioen; ze stoppen wanneer er geen muziek meer in zit (Louis Armstrong)

***

Muziek is altijd een commentaar op de samenleving (Frank Zappa)

***

Muziek begint te verkommeren wanneer ze te ver van de dans verwijderd raakt; poëzie begint te verkommeren wanneer ze te ver af raakt van de muziek. (Ezra Pound)

***

Muziek kan het onnoembare benoemen en het onkenbare communiceren (Leonard Bernstein)


***


De introductie van een nieuw soort muziek

moet worden tegengehouden omdat het de

hele staat in gevaar kan brengen; want muziekstijlen worden nooit te niet gedaan zonder van invloed te zijn op de belangrijkste politieke instellingen (Plato)


***


Liefde kan niet het idee van muziek weergeven, maar muziek wel het idee van liefde (Hector Berlioz)


***


In het geluid van snaren is geometrie verborgen, er is muziek in de ruimte tussen de sferen in het heelal (Pythagoras)***Leven is als muziek, je moet componeren met je oor, je gevoel en je instinct, niet met regels. Toch kun je beter de regels kennen want zij wijzen de weg in gevallen van twijfel, maar niet vaak. (Paracelsus)


***


Menselijke taal is als een gebutste ketel waar we wilde ritmes op slaan om beren te laten dansen, terwijl we verlangen muziek te maken die de sterren doet smelten (Gustave Flaubert)

***


Ik ben er van overtuigd dat moderne muziek en moderne kunst geen samenzwering zijn, maar een vorm van waarheid en integriteit voor diegenen die het op een eerlijke manier beoefenen, oprecht en met heel hun hart (Michael Tippett)


***


De geneeskunde moet ziektes onderzoeken om gezondheid mogelijk te maken. Muziek moet dissonanten onderzoeken om harmonie mogelijk te maken (Plutarchus)

***Muziek kan zowel een goede als slechte invloed op lichaam en geest hebben (Tomas Luis de Victoria)


***


Het was voor mij een openbaring te ontdekken dat ritme de belangrijkste rol speelt bij het ontwikkelen van een muzikale structuur (Philipp Glass)

***


Muziek en stilte vormen een sterke combinatie omdat muziek plaatsvindt in stilte en stilte vol van muziek is (Marcel Marceau)

***


Ik houd enorm veel van muziek en daarom will ik haar bevrijden van de knellende banden van de traditie (Claude Debussy)

***

Goede muziek is heel nauw verwant met primitieve taal (Denis Diderot)

***

Het trof me bijzonder dat Picasso geen enkel gevoel voor muziek had (David Hockney)

***

Mensen die muziek maken kunnen geen vijanden zijn, tenminste zolang als de muziek duurt (Paul Hindemith)

***

Als je je realiseert dat elk verschillend type muziek, ieders persoonlijke muziek, zijn eigen ritme, heeft, zijn eigen leven, taal en achtergrond, dan realiseer je je hoe het leven verandert en je leert opener te zijn naar wat om je heen is (YoYo Ma)

***

Het principe van de oneindige melodie is het voortdurende ontstaan van een muziek die nooit een reden had om te beginnen en nooit een reden had om te stoppen (Igor Strawinsky)

***

Mensen klagen er vaak over dat muziek te ambigu is, dat wat ze erbij moeten denken wanneer ze het horen, zo onduidelijk is, terwijl toch iedereen woorden begrijpt. Bij mij is het net het tegenovergestelde, en niet alleen met betrekking tot een hele redevoering maar ook tot individuele woorden (Felix Mendelssohn)

***

Een verbale kunst als poëzie is refectief; ze stopt om na te denken. Muziek is onmiddellijk, ze gaat maar door in haar ontwikkeling (W.H. Auden)

***

De muziek zit niet in de noten, maar in de stilte eromheen (Mozart)


***


Het is altijd fataal poëzie of muziek te onderbreken (George Elliott)


***


Wanneer ik naar muziek luister, vrees ik geen gevaar, ik ben onkwetsbaar en zie geen vijand. Ik ben verbonden met de eerste tijden en de laatste. (Henry David Thoreau)


***


De virtuoos dient de muziek niet, hij bedient zich ervan (Jean Cocteau)


***


Muziek is de meest volmaakte soort van kunst : ze verraadt nooit haar geheim (Oscar Wilde (1854-1900))

***


Spijkenisse, donderdag 18 april 2013