Po-co Allegro Concerten vanaf september 2021

Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. De concerten beginnen om 11.00/15.00/19.30 uur . De pauze is om 12.00/16.00/ 20.30 uur. Vóór de pauze wordt er gecollecteerd voor de kosten van deze concerten en het onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Uw gift (min. 5 euro) is van harte welkom.  


Voor veel amateurmusici zijn deze concerten een ideale gelegenheid om voor een levend publiek op te treden zonder de stress die een gewoon concert met zich brengt. Muziekstudenten kunnen hier de generale repetitie voor hun examenprogramma doen. Er zijn voor de deelnemers geen kosten.

Wie wil optreden kan zich aanmelden bij Jan Pieter Baan,

j.pieterbaan@telfort.nl of 0181-850497 / 06-12392191

In overleg worden via e-mail en telefoon omvang en aard van het programma vastgesteld. Repetities vooraf zijn mogelijk (kosteloos). Wij brengen geen kosten in rekening, maar betalen ook niets.
De Heren Kerkrentmeesters stellen de kerk voor deze concerten gratis ter beschikking. Voor deze gulle geste zijn we hen zeer erkentelijk.