Geervlietse Muziekmiddagen

 Elke tweede zondagmiddag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus)  is de Onze Lieve Vrouwekerk van Geervliet -gelegen tussen Spijkenisse en Brielle - (wie meer over Geervliet te weten wil komen bezoeke 
http://www.oudgeervliet.nl) van 13.30 tot 17.00 uur geopend om muziekliefhebbers in een ontspannen sfeer te laten luisteren naar klassieke muziek, verzorgd door gevorderde  amateurmusici. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Er is vrije in- en uitloop (ideaal voor een bezoekje met de kinderen). De middagen beginnen om 14.00 uur . De pauze is om 15.00 uur. Vóór de pauze wordt er gecollecteerd voor de kosten van deze middagen en het onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Uw gift (min. 5 euro) is van harte welkom.  Rond 16.30 wordt de middag besloten.In de hoofdstukken ' Komende muziekmiddagen' en 'Archief Muziekmiddagen' krijgt U een indruk van de mogelijke invulling. Voor veel amateurmusici zijn deze middagen een ideale gelegenheid om voor een veelal groot publiek op te treden zonder de stress die een gewoon concert met zich brengt. Muziekstudenten kunnen hier de generale repetitie voor hun examenprogramma doen. Er  zijn voor de deelnemers geen kosten. 

Enkele impressies van een dergelijke muziekmiddag  vindt U op


https://www.youtube.com/watch?v=7F2R7Q9tfTI

http://www.youtube.com/watch?v=mZ1nEuGrVW4

Waar mogelijk krijgt elke middag een bepaald accent, een thema.

Wie wil optreden kan zich aanmelden bij Jan Pieter Baan,

j.pieterbaan@telfort.nl of 0181-850497 / 06-12392191

In overleg worden via e-mail en telefoon omvang en aard van het programma vastgesteld. Repetities vooraf zijn mogelijk (kosteloos). Wij brengen geen kosten in rekening, maar betalen ook niets.

Deze opzet maakt het mogelijk om (nu al 20 jaar) maandelijks een mooi programma te presenteren. De Heren Kerkrentmeesters stellen de kerk voor deze middagen gratis ter beschikking. Voor deze maandelijkse gulle geste zijn we hen zeer erkentelijk. 

Felix van Hoorn verzorgt maandelijks de poëtische intermezzi.  Ik vind het fantastisch, dat we nu al zoveel jaren deze fijne activiteit,  waar zowel gezelligheid als muziekplezier centraal staan,  in Geervliet kunnen organiseren.