*** 

www.resantiquae.nl

*** 

www.resantiquae.nl

welkom


welkom

WELKOM  op de site van
Jan Pieter Baan, liefhebber van muziek en kunst


Res Antiquae : zaken van vroeger, op deze site meer in het bijzonder muziek, letterkunde en beeldende kunsten.De diverse pagina's zijn hierboven aangeduid met

titel. Na het aanklikken ervan moet u naar

beneden scrollen om de betreffende tekst te

kunnen lezen.


***
De komende activiteiten in de kerk van Geervliet staan vanaf heden vermeld op een aparte pagina : activiteiten kerk Geervliet. U vindt deze pagina aan het eind van het overzicht.

*** 

Sinds begin 2017 ontvangen we van de Gemeente Nissewaard een subsidie waarmee de kosten van de muziekmiddagen en concerten voor een gedeelte kunnen worden bestreden.Wij stellen deze subsidie zeer op prijs.  Vanaf heden treft U op de affiches en in de programmaboekjes naast het logo van de Protestantse Gemeente Tweestromenland ook het wapen van Nissewaard aan. 

                                                                                                                                                                                           

2017 : TELEMANN-JAAR IN DE KERK VAN

GEERVLIETIN 2017 STAAN WE ER RUIMSCHOOTS BIJ STIL, DAT

GEORG PHILIPP TELEMANN IN 1767 IS

OVERLEDEN, DUS 250 JAAR GELEDEN.

TIJDENS DE GEERVLIETSE MUZIEKDAGEN ZAL ER

VEEL AANDACHT  AAN ZIJN LEVEN EN MUZIEK

WORDEN GEGEVEN.

WIE TIJDENS EEN MUZIEKMIDDAG OF CONCERT

MUZIEK VAN TELEMANN TEN GEHORE WIL

BRENGEN IS VAN HARTE WELKOM OM DAT TE

DOEN.

OPGEVEN BIJ J.BAAN6@UPCMAIL.NL 


U VINDT TELEMANNS  AUTOBIOGRAFIEËN ONDER :  TELEMANN, AUTOBIOGRAFIEËN***

U bent ook in 2017 weer van harte welkom bij de Geervlietse Muziekmiddagen . De aanvangstijd is 14.00 uur. De kerk is telkens open om 13.00 uur. Er is een pauze om 15.00 uur. Rond 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Uw gift (min. 5 euro) voor de kosten van de concerten en het onderhoud van de kerk is van harte welkom. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Er is vrije in- en uitloop, dat wil zeggen dat u binnen kunt komen en kunt weggaan wanneer u dat uitkomt. In de maanden juli en augustus zijn er geen muziekmiddagen.

***

Romantische Namiddagconcerten in de kerk van

Geervliet. Op zondagmiddagen vinden om 15.00

uur kleine concerten plaats van beperkte duur. De

kerk is open om 14.00 uur. Koffie en thee staan

dan voor u klaar. Toegang, programmaboekje en

consumpties  zijn gratis. Uw gift (min. 5 euro)  ter

bestrijding van de

kosten van de concerten is welkom. Zie voor de da-

ta : Activiteiten kerk Geervliet op deze site. 


*** 


DE KERK VAN GEERVLIET ALS CONCERTRUIMTE EN OPNAMESTUDIO

Vele musici hebben de kerk al leren kennen als prettige ruimte om muziek in te maken. Wie ook deze fijne  kennismaking wil ervaren kan zich opgeven voor deelname aan een Geervlietse Muziekmiddag (elke tweede zondag van de maand), een Romantisch Namiddagconcert (twee keer per maand op de zondagmiddag) of een Orgelbespeling. U ontvangt geen honorarium of andere vergoedingen, omdat wij niet over een budget beschikken.  Wel maakt u gratis gebruik van het gebouw (ook voor eventuele voorafgaande repetities) en de daar aanwezige instrumenten (twee orgels,  twee piano's, klavecimbel en virginaal), en onze pr- en cateringactiviteiten.  De baten van elk optreden gaan via een collecte  volledig naar de instandhouding van het kerkgebouw.

Musici als Liene Madern-Stradina en Sannie de Jongh en ensembles als Scaramuzza hebben in de kerk mooie opnames kunnen maken, zowel audio als video. Ze hebben van eigen apparatuur gebruik gemaakt. Wie voor deze optie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jan Pieter Baan  j.baan6@upcmail.nl 


*******************************************

PODIUM VOOR AMATEUR-ORGANISTEN

ORGELDEMONSTRATIES VOOR KINDEREN

Orgelliefhebbers kunnen op afspraak  - begeleid of onbegeleid -  het onlangs gerestaureerde  en in oorspronkelijke staat teruggebrachte Bätz-Witte-orgel uit 1874 bespelen, vanaf 2017  tegen een tarief van 10 euro per uur. 

Voor kinderen worden korte orgeldemonstraties-op-maat gehouden. Ze mogen ook een kijkje in het orgel nemen en zelf op de orgelbank plaatsnemen. Vader en/of moeder houden een oogje in het zeil. Vanaf  2016 bedragen de kosten voor een demonstratie van drie kwartier 10 euro. Koffie, thee en limonade  zitten daarbij inbegrepen . Mochten de kinderen verder willen gaan met orgelspelen, dan is er een bevoegde docente beschikbaar met wie afspraken kunnen worden gemaakt.

U kunt zich voor genoemde activiteiten aanmelden bij Jan Pieter Baan, j.baan6@upcmail.nl  0181-850497 of 06-12392191


*******************************************

DE  KERK  VAN GEERVLIET ALS LOKATIE VOOR ANDERE CULTURELE ACTIVITEITEN 

Lokale muziekscholen en muziekdocenten uit de regio kunnen de kerk gebruiken als ideale lokatie voor voorspeelmiddagen of - avonden. Het Muziek Onderwijs Centrum Spijkenisse heeft al enkele keren met veel succes van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Kunstkringen kunnen de kerk gebruiken voor een dagje schilderen of beeldhouwen. Ook biedt de kerk alle rust voor meditatieve Yoga en andere spirituele activiteiten.

***


                  WORKSHOPS  MUZIEKTHEORIE

IN DE ONZE  LIEVE VROUWEKERK TE GEERVLIET  ZOMER 2018

7 APRIL :  HET NOTENSCHRIFT EN DE SLEUTELS; HET LEZEN VAN PARTITUREN

5 MEI : DE BASISPRINCIPES VAN DE MELODIE- EN HARMONIELEER; DE KWINTENCIRKEL, HET DUITSE LIED

2 JUNI :  DE KEUZE VAN HET TEMPO; HET TEMPO IN DE BAROKMUZIEK; ITALIAANSE TERMINOLOGIE

7 JULI : ABSOLUTE MUZIEK EN PROGRAMMAMUZIEK; LIEDER OHNE WORTE, HET SYMFONISCH GEDICHT

4 AUGUSTUS : IMPROVISEREN EN COMPONEREN; GENOTEERDE IMPROVISATIES

1 SEPTEMBER: THERAPEUTISCHE EFFECTEN VAN  MUZIEK; PIANOMUZIEK VAN SIMEON  TEN  HOLT

  • Docenten : Jan Pieter Baan en José van Putten
  • Duur : van 9.00 tot 17.00 uur, lunch (inclusief) om 12.00 uur
  • Vóór de lunch : meer theorie; na de lunch : meer praktijk
  • Locatie : (de kapel van)  de kerk van Geervliet
  • Kosten : 25 euro per workshop, inclusief koffie, thee, lunch en werkmateriaal;   6 voor de prijs van 5
  • Meer info en aanmelden : Jan Pieter Baan, Adriaan Prinslaan 5, 3201 MD Spijkenisse  j.baan6@upcmail.nl  0181-850497   06-12392191
  • Minimum aantal deelnemers per workshop : 4
  • Maximaal aantal deelnemers per workshop : 10

****************************************
Tip : Onder de noemer 'All Of Bach' plaatst  de Nederlandse Bachvereniging  elke vrijdag een nieuwe opname van een werk van Bach. Rond de 200 stukken, waaronder  cantates, orgel- en klavecimbelwerken zijn al te beluisteren en te bekijken. De uitvoerenden lichten de door hen gespeelde stukken kort toe.

www.allofbach.com

*******************************************

                                                                                 

Op deze site vindt U het een en ander over
de Klassieke Oudheid en de Klassieke Muziek:

- informatie over de Geervlietse Muziekmiddagen

- informatie over concerten in de regio NIEUW : LUISTEREN NAAR MUZIEK, HOE DOE JE

DAT? DE VERTALING VAN DIT BOEK UIT 1897

VAN KREHBIEL IS IN VOORBEREIDING.

DAGELIJKS VOEG IK FRAGMENTEN TOE. 

Met behulp van het menu kunt u onderstaande teksten oproepen; ze zijn ook kosteloos leverbaar als Wordbestand; bestellen bij  j.baan6@upcmail.nl 

- Het essay Neue Musik, Veraltete Musik, Stil und Gedanke  van Arnold Schönberg

- Kreisleriana, Fantasiestücke in Callots Manier (1810) van E.T.A. Hoffmann .

- Een bloemlezing van muziekkritische teksten uit de 18e en 19e eeuw

Toonsoorten en hun karakteristieken. Zijn het de toonsoorten zelf die een bepaalde emotie overbrengen of zijn het de componisten die met gebruik van bepaalde toonsoorten de menselijke gevoelens bespelen? 

- Een verzameling teksten van componisten over muziek

- Een uitgebreide bloemlezing uit Der Vollkommene Capelmeister van Johann Mattheson

- Teksten betreffende de Birnbaum-Scheibe-controverse over de actualiteit van Bach

- Materiaal over Ein Musicalisches Opfer van Bach

- Een geschiedenis van het pianotrio 1750-1815

- Enkele hoofdstukken uit het Essai sur l'origine des langues van Jean-Jacques Rousseau

- Een essay over de wisselwerking tussen  muziek en menselijk lichaam door de 18e eeuwse arts Ernst Anton Nicolai

- Muziek-esthetische geschriften van Schubart, Engel en Sulzer

- Een boekje over muzikale expressie van Charles Avisonis het de componist die met behulp van bepaalde toosn

- Levensbeschrijvingen van beroemde componisten (1784)  van Johann Adam Hiller. Dit boekje bevat allerlei faits divers uit de levens van Bach, Franz Benda, Graun, Handel, Pisendel, Heinichen, Quantz en Stölzel. 


- Een fragment uit Das innere Wesen der Tonkunst van Wilhelm Heinrich Wackenroder

- Een fragment uit Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung over muziek als ware filosofie

Vom Musikalisch-Schönen  van Eduard Hanslick

- Twee hoofdstukken uit Rationele en sociologische grondslagen van de muziek van Max Weber

- Een boekje over nieuwe wegen in de muziek door Ferruccio Busoni

- Een bloemlezing uit Busoni's  Von der Einheit der Musik uit 1922, met teksten over het begrip 'transcriptie', de etudes van Franz Liszt, diens Don Juan-fantasie en de Don Giovanni van Mozart, het  uit het hoofd spelen, routine in muziek, de verschillen tussen opera en toneelstuk e.a.

- Een boekje met tips die Carl Czerny, de beste pianoleraar van zijn tijd, in een aantal lesbrieven aan zijn leerlinge Cécile meegeeft.

- Johanna Kinkel, 'brieven'.  Kinkel heeft  in haar 'brieven' veel aandacht voor de positie van de pianodocent en de algemene ontwikkeling die hij zich eigen moet maken. 

- Robert Schumann, essays (1833-1836). Schumann  schrijft over stukken die destijds hun première beleefden, waaronder Berlioz' 'Symphonie Phantastique', Chopin's pianoconcerten en etudes, de 'Soirees' van Clara Wieck, zijn toekomstig echtgenote, 'De Hugenoten'van Meyerbeer en 'Paulus' van Mendelssohn. Tevens doet hij op boeiende wijze verslag van het concertleven in Leipzig destijds. In 'De oude hoofdman' wordt het beeld geschetst van een oud-militair die gek is op muziek, zelf niet kan spelen, maar muziek als geen ander weet te doorgronden. Even origineel als in zijn composities hanteert Schumann zijn pen in zijn essays.
Onder Schumann, essays, vindt U de tekst aangevuld met afbeeldingen en weblinks

- Enkele fragmenten uit  Versuch über die wahre Art Clavier zu spielen  van Carl Philip Emanuel Bach maken veel duidelijk over het verschil tussen hem en zijn vader Johann Sebastian.

- Brieven van Ludwig van Beethoven :  De in die brieven genoemde composities worden via extra  links gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

- Goethe over muziek : hoewel Goethe van zichzelf toegaf, dat zijn muzikale gaven eenzijdig en beperkt waren, heeft hij veel interessante gedachten over muziek en musici aan het papier toevertrouwd.

- Componisten over muziek : Velen hebben over muziek geschreven, kenners en liefhebbers. Een bijzondere categorie van schrijvers-over-muziek is die van de componisten, kenners bij uitstek. Wat hebben zij te melden over hun eigen werk en dat van anderen en over de muziek zelf?  Zie onder Muziek, Componisten over Muziek.

- Brieven Van Mozart : Van Mozart zijn veel brieven bewaard gebleven. Ik heb een selectie daaruit samengesteld waarin hij muzikale zaken aan de orde stelt, bij voorbeeld zijn eigen composities.


- Brieven van Gustav Mahler

- memoires van Igor  Strawinsky

- brieven van Konstanze Mozart

- memoires  van Amy Fay

- autobiografieën van Georg Philipp Telemann
 


********************************************

Voor nader contact : j.baan6@upcmail.nl

 

***