*** 

www.resantiquae.nl

*** 

www.resantiquae.nl

welkom


welkomDit jaar dragen we op   aan Claude Debussy die op 25 maart 1918 overleed. 

Tijdens Muziekmiddagen en Romantische Namiddagconcerten zullen we  diverse werken van hem ten uitvoer brengen. Naast componist was Debussy een bevlogen muziekjournalist. Ook in die hoedanigheid zullen we hem presenteren. 

WELKOM  op de site van
Jan Pieter Baan, liefhebber van muziek en kunst


Res Antiquae : zaken van vroeger, op deze site meer in het bijzonder muziek, letterkunde en beeldende kunsten.

***


Behalve informatie over (activiteiten in) de Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet, vindt U hier onder andere ook vertalingen van diverse oudere publicaties over muziek. Het gaat eenvoudig in zijn werk : titel aanklikken en de pagina doorscrollen. De teksten zijn gemakkelijk te kopiëren in een Word-bestand en van daaruit te printen. Het betreft in alle gevallen eigen vertalingen. Er rust geen auteursrecht op. 

In voorbereiding is nu een Nederlandse vertaling van de essays en interviews over muziek van Claude Debussy. Het begin is al voor U beschikbaar.

*** 

Tevens is een nieuwe -uitgebreidere - versie van de Cursus Latijn opgenomen. Wie met Latijn of Grieks geholpen wil worden kan contact opnemen met j.pieterbaan@telfort.nl 


*** 

Ook voor het seizoen 2018 hebben we  van de Gemeente Nissewaard een subsidie ontvangen waarmee de kosten van de muziekmiddagen en concerten voor een gedeelte kunnen worden bestreden.Wij stellen deze subsidie zeer op prijs.  Vanaf heden treft U op de affiches en in de programmaboekjes naast het logo van de Protestantse Gemeente Tweestromenland ook het wapen van Nissewaard aan. 

                                                                                                                                                                                              

***

Vanaf april 2018 heeft de Protestantse Gemeente Tweestromenland een Blüthner-vleugel in bruikleen. Het uit 1881 daterende instrument bevindt zich in de Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet en zal worden gebruikt tijdens de daar georganiseerde concerten. We zijn mevrouw A. Weststrate te Gouda zeer erkentelijkheid voor dit bruikleen voor onbepaalde tijd.

***

U bent ook in 2018 weer van harte welkom bij de Geervlietse Muziekmiddagen . De aanvangstijd is 14.00 uur. De kerk is telkens open om 13.00 uur. U wordt dan welkom geheten met koffie en thee met wat lekkers erbij.  Er is een pauze om 15.00 uur. Ook dan wordt ruimschoots aan de inwendige mens gedacht. Rond 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Uw gift (min. 5 euro) voor de kosten van de concerten en het onderhoud van de kerk is van harte welkom. Toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Er is vrije in- en uitloop, dat wil zeggen dat u binnen kunt komen en kunt weggaan wanneer u dat uitkomt. In de maanden juli en augustus zijn er geen muziekmiddagen. Zie voor de data : Activiteiten in de kerk van Geervliet op deze site. 

***

Romantische Namiddagconcerten in de kerk van

Geervliet. Op zondagmiddagen vinden om 15.00

uur kleine concerten plaats van beperkte duur. De

kerk is open om 14.00 uur. Koffie en thee staan

dan voor u klaar. Toegang, programmaboekje en

consumpties  zijn gratis. Uw gift (min. 5 euro)  ter

bestrijding van de

kosten van de concerten is welkom.  


***

Geervlietse Leerlingenvoorspeelconcertjes.  Leerlingen van muziekscholen en particuliere muziekdocenten kunnen tijdens een openbaar optreden in de kerk wat podiumervaring opdoen in een losse en ontspannen sfeer. Het zijn 'echte' concertjes inclusief programmaboekje en catering. Er zijn geen kosten. Een bijdrage voor het onderhoud van de kerk is altijd welkom.


***

Geervlietse Themamiddagen. Tijdens deze middagen wordt vanuit verschillende disciplines, zoals musiceren, reciteren, schilderen en beeldhouwen, dans en fotografie een thema belicht zoals : Eenvoud, Dubbelzinnigheid, Duurzaamheid, Geluk. De opzet is deelnemers vanuit verschillende invalshoeken op één middag diverse aspecten van een thema te laten belichten. 


*** 

Geervlietse Muziekworkshops. Tijdens deze workshops zullen deelnemers onder deskundige leiding kennis maken met bepaalde aspecten van theorie en praktijk van de muziek. In het seizoen 2018 zal Lex Oosthoek, hoofd van het Muziek Onderwijs Centrum in Spijkenisse,  een cursus aanbieden met als titel : "Wat hoor ik als ik luister?". Daarin zal hij de deelnemers er zich bewust laten maken van wat muziek in de kern eigenlijk is wat  ze voor de mens kan betekenen. Hij volgt daarbij de uitgangspunten van de fenomenologische theorie zoals die ooit door dirigent Sergiu Celibidache is geformuleerd. Deelnemers wordt verzocht om, indien mogelijk, het eigen instrument mee te nemen. Nadere informatie over data en prijzen volgt binnenkort op deze site. 


***

GEERVLIETSE VERTELMIDDAGEN/AVONDEN

Al eeuwen lang zijn mensen geboeid door mondeling vertelde verhalen. Van Homerus tot nu zijn er vertellers die erin slagen een verhaal tot leven te wekken. Sebastien Choy en Jan Pieter Baan spelen met de gedachte, komende zomer de oudheid tot leven te brengen door verhalen van Homerus, Vergilius en Ovidius voor te dragen en zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Na een kort fragmentje in het Oud-Grieks of Latijn volgen verhalen in metrische of prozaische vorm. Ter aanvulling worden vaasschilderingen en andere authentieke afbeeldingen getoond die de verhalen extra relief verlenen. Een reeks data volgt binnenkort.


***DE KERK VAN GEERVLIET ALS CONCERTRUIMTE EN OPNAMESTUDIO

Vele musici hebben de kerk al leren kennen als prettige ruimte om muziek in te maken. Wie ook deze fijne  kennismaking wil ervaren kan zich opgeven voor deelname aan een Geervlietse Muziekmiddag (elke tweede zondag van de maand), een Romantisch Namiddagconcert (twee keer per maand op de zondagmiddag) of een Orgelbespeling. U ontvangt geen honorarium of andere vergoedingen, omdat wij niet over een budget beschikken.  Wel maakt u gratis gebruik van het gebouw (ook voor eventuele voorafgaande repetities) en de daar aanwezige instrumenten (twee orgels,  twee piano's, klavecimbel en virginaal), en onze pr- en cateringactiviteiten.  De baten van elk optreden gaan via een collecte  volledig naar de instandhouding van het kerkgebouw.

Musici als Liene Madern-Stradina, Sannie de Jongh en Letizia Maulà en ensembles als Scaramuzza hebben in de kerk mooie opnames kunnen maken, zowel audio als video. Ze hebben van eigen apparatuur gebruik gemaakt. Wie voor deze optie belangstelling heeft kan contact opnemen met Jan Pieter Baan. Er zijn geen kosten.  Wel stellen we het op prijs wanneer de musici het opgenomen programma tijdens een middagconcert live  ten gehore brengen. Neem contact op met j.pieterbaan@telfort.nl 


*******************************************

PODIUM VOOR AMATEUR-ORGANISTEN

ORGELDEMONSTRATIES VOOR KINDEREN

Orgelliefhebbers kunnen op afspraak  - begeleid of onbegeleid -  het onlangs gerestaureerde  en in oorspronkelijke staat teruggebrachte Bätz-Witte-orgel uit 1874 bespelen. Een bijdrage in de gele melkbus is welkom! 

Voor kinderen worden korte orgeldemonstraties-op-maat gehouden. Ze mogen ook een kijkje in het orgel nemen en zelf op de orgelbank plaatsnemen. Vader en/of moeder houden een oogje in het zeil.  Na alle inspanningen is er koffie, thee en limonade  met iets lekkers erbij . Een bijdrage in de gele melkbus is erg welkom. Mochten de kinderen verder willen gaan met orgelspelen, dan is Jan Pieter Baan bereid met enkele leerlingen de eerste beginselen van het orgelspel door te nemen. Na een verkennende eerste fase kan hij leerlingen door verwijzen naar bevoegde docenten.

U kunt zich voor genoemde activiteiten aanmelden bij Jan Pieter Baan, j.pieterbaan@telfort.nl  0181-850497 of 06-12392191


*******************************************

DE  KERK  VAN GEERVLIET ALS LOKATIE VOOR ANDERE CULTURELE ACTIVITEITEN 

Lokale muziekscholen en muziekdocenten uit de regio kunnen de kerk gebruiken als ideale lokatie voor voorspeelmiddagen of - avonden. Het Muziek Onderwijs Centrum Spijkenisse en de Muziekschool Choy Lessons  hebben al enkele keren met veel succes van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Kunstkringen kunnen de kerk gebruiken voor een expositie,  een dagje schilderen of beeldhouwen. Ook biedt de kerk alle rust voor meditatieve Yoga en andere spirituele activiteiten.

***                 

****************************************


 


********************************************

Voor nader contact : j.pieterbaan@telfort.nl 

 

***