*** 

www.resantiquae.nl


www.resantiquae.nl
www.resantiquae.nl***

KERSTCONCERT  MET SAMENZANG IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK TE GEERVLIET

ZONDAG 17  DECEMBER 2017      19.00 UUR

LICHT  IN   DE  DUISTERNISMEDEWERKING WORDT VERLEEND DOOR HET KOOR DOWNTOWN ABBEY O.L.V. ELLY BEZEMER EN BLAZERS VAN ‘DE KLEINE TROMPETTER-WILHELMINA’ O.L.V. DE  VOCALISTEN FRÉDÉRIQUE KLOOSTER,ANNE-MARIE   ZUIJDERDUIJN,  CATHERINE MCGIVERN, CAROLA VAN BAAREN EN LINDSEY VERMEULEN. ROSA BOUTKAM SPEELT DWARSFLUIT EN HENNY VAN DER WEERD  LEEST POËZIE. AAN ORGEL EN PIANO : JAN PIETER BAAN

PROGRAMMA

  • Bij binnenkomst speelt Jan Pieter Baan op het grote orgel Franse Noëls uit de 20e eeuw

  • Introitus voor blazers  KTW

  • Samenzang :Komt allen tesamen :  KTW

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren,

Komt laten wij aanbidden (3x) die Koning.


De hemelse eng'len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar 't schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden

Komt laten wij aanbidden (3x), die Koning


O, Kind, ons geboren, sluim'rend in de kribbe

Neem onze liefd' in genade aan

U die ons liefhebt, U behoort ons harte

Komt laten wij aanbidden (3x), die KoningWelkomwoord : Licht in de duisternis


In dulci iubilo KTW


De vijf zangeressenSamenzang : Nu daagt het in het Oosten KTW


Nu daagt het in het Oosten,

Het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

Die eeuwig heersen zal.


De duisternis gaat wijken

Van de eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken

Met ongekende pracht.


De zonne, voor wier stralen

Het nachtlijk duister zwicht,

En die zal zegepralen,

In Christus, ’t eeuwig licht!
Nu daagt het in het Oosten,

Het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

Die eeuwig heersen zal.Downtown Abbey :


Mary’s  Boychild

Mary did you

Away in a Manger

Hallelujah


Samenzang : Midden in de winternacht   begeleid door  KTW en de kinderen


Midden in de winternacht,

ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht,

 antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, ?

herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!


Vrede was er overal,

wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal,

en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,

 herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!


Ondanks winter, sneeuw en ijs

bloeien nu de bomen,
want het aardse paradijs

 is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,

 herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!


Zie daar staat de morgenster,

 stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver,

bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan,

 herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!


P  A  U  Z  E


De  kinderen zingen:

 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

(met geleiding van Rosa Boutkam)


Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.


Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,

Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.


Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,

Overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn,

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.


Solo Rosa Boutkam, fluitDowntown Abbey


Noël


Feliz Navidad


Go tell it to the mountains


Joy to the world


KTW


Sussex Carol


Ding dong merrily on high


Little drummer boy
 De vijf zangeressen


 Samenzang ; Stille nacht  KTW:


Stille Nacht, heilige nacht,!

Davids Zoon, lang verwacht,

Die miljoenen eens zaligen zal,

Wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.


Hulploos Kind, heilig Kind,

Dat zo trouw   zondaars mint,

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

Wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken  daarvoor,

Leer me U danken daarvoor.


Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht

Aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!


Samenzang : Ere zij God  KTW


Ere zij God, Ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen


Dankwoord.


   We wish you a merry Christmas


We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year


We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year


Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a merry Christmas
And a happy new year


***

Aan het begin van de pauze wordt uw gift  gevraagd in verband met de hoge kosten van dit concert.


Tijdens de pauze en na het concert staan koffie, thee, sapjes en Glühwein klaar met wat lekkers er bij. Kosten per consumptie : 1 euro